Ubrano 2016

Datum izida: 22/12/2016

Opis

KOČEVJE ŠPILA – UBRANO
V vsakem urbanem okolju, znotraj vsake družbe, se razvijajo in pojavljajo različne kulture, kulturne skupine in alternativne oblike ustvarjanja. Kultura, ki po Unescovi definiciji predstavlja človeka kot razumno bitje z možnostjo kritične presoje in čutom za moralne obveznosti, omogoča odkrivanje vrednot in možnost odločanja. Po zaslugi kulture, se ljudje izražajo, se zavedajo sebe, spoznavajo svojo nepopolnost, postavljajo pod vprašaj svoje lastne dosežke, neutrudno iščejo nove pomene in ustvarjajo dela, s katerimi presegajo svoje omejenosti.
V urbanem okolju kot je Kočevje se je s pojavom Društva kočevskih glasbenikov vzpostavilo kulturno alternativno gibanje, ki je v mnogih pogledih kritično (pozitivno ali negativno) do okolja v katerem ustvarja.
Z Ubrano urbano kompilacijo se kočevski glasbeniki predstavljajo skozi urban prostor, na katerega gledajo s svoje kritične perspektive preko fotografij, ki njih same ali njihovo glasbo najbolj zaznamujejo.
Nadja Kovačič

Izdano: December 22, 2016
Izdalo: Društvo Kočevskih Glasbenikov
Pri projektu je z delnim sofinanciranjem sodelovala Občina Kočevje
Grafično oblikovanje: Boštjan Majcen
Fotografija: Bojan Štefanič (razen Marko Vovk – fotografija Zapušancev)
Spremni tekst: Nadja Kovačič
Tehnična produkcija: Beartracks Recording Studio
Naklada: 300 izvodov
Tisk: Pego plus d.o.o.

Več na https://kocevjespila.bandcamp.com/album/kocevje-spila-ubrano